Housing Benefit – dodatek mieszkaniowy w UK

Co to jest Housing Benefit?

Jest to rodzaj dodatku mieszkaniowego w UK. Jeśli masz niskie dochody, pracujesz lub nie oraz potrzebujesz pomocy finansowej na pokrycie całości czynszu lub jego  części, możesz  ubiegać się o Housing Benefit. Nie ma znaczenia czy właścicielem mieszkania jest council, prywatny właściciel lub housing association. Musisz mieszkać w pomieszczeniach, dla których ubiegasz się o Housing Benefit.

Ważne zmiany w Housing Benefit zostały opublikowane w poniedziałek 28 marca 2011 a obowiązują od kwietnia 2011. Zmiany dotyczą tych uprawnionych do otrzymania zasiłku, którzy płacą czynsz dla prywatnego właściciela.


Kto jest uprawniony do otrzymania Housing Benefit?

O Housing Benefit możesz ubiegać się:

 • Jeśli płacisz czynsz, a twój kapitał (oszczędności i inwestycje) są poniżej pewnego poziomu.
 • Jesteś zatrudniony na etacie lub nie pracujesz.
 • Jeśli mieszkasz z partnerem to tylko jeden z was może otrzymać zasiłek mieszkaniowy.
 • Jeśli jesteś osobą samotną poniżej  25 roku życia możesz tylko dostać zasiłek mieszkaniowy na kawalerkę (Bed-sit accomodation) lub jeden pokój we współdzielonym mieszkaniu.

Zmiany w prawie (od  1 kwietnia 2011) przyznawania Housing Benefit w UK mają zastosowanie dla tych, którzy składają nowy wniosek.

Wszelkie zmiany sytuacji osoby, która  pobierała zasiłek mieszkaniowy przed 1 kwietnia 2011 będą miały wpływ na teraźniejszą wielkość wypłacanych pieniędzy po zmianach, które wprowadził rząd na dzień 1 kwietnia 2011.

Jeśli sytuacja osoby pobierającej zasiłek mieszkaniowy nie zmienia się na dzień 1 kwietnia 2011, to osoba uprawniona będzie otrzymywać taką samą wysokość zasiłku jak dotychczas  przez najbliższych dziewięć miesięcy aż do momentu, kiedy urząd oceni i oszacuje nową stawkę zasiłku obowiązującą po 1 kwietnia 2011. O swojej sytuacji i zmianach, jakie mogą dotyczyć swojej osoby można dowiedzieć się w lokalnym biurze.

Władze lokalne będą wysyłać listy, w których będą pytać  ludzi pobierających Housing Benefit o zmianach jakie zaszły w ich rodzinach. Należy bardzo dokładnie przeczytać taki list i ewentualnie zasięgnąć rady specjalistów, w jaki sposób zmiany wpływają na wysokość pobieranego zasiłku.


Kto nie jest uprawniony do otrzymania Housing Benefit w UK?

Możesz nie otrzymać Hausing Benefit jeśli:

 • masz oszczędności powyżej £ 16.000
 • mieszkasz w domu osoby bliskiej, spokrewnionej
 • jesteś studentem w pełnym wymiarze czasu (chyba, że ​​jesteś niepełnosprawny lub masz dzieci)
 • ubiegasz się o azyl lub twój pobyt jest sponsorowany


Ile można otrzymać dodatku mieszkaniowego w UK?

Jeśli wynajmujesz mieszkanie lub pokój od prywatnego właściciela Housing Benefit będzie obliczony według zasad  Local Housing Allowances.

Jeśli mieszkasz w mieszkaniu socjalnym to zasady do ubiegania  się HB za wynajem są takie same jak w wypadku wynajmu.

Wysokośc HB zależy od:

 • zarobków twoich i partnera (niektórych świadczeń, benefitów, Tax Credits, ulg podatkowych i emerytur)
 • oszczędności twoich i partnera
 • okoliczności takich jak wiek, wielkość rodziny i ich wieku oraz innych osób , które mieszkają z tobą i mogą pomóc w opłacaniu czynszu

Urząd napewno sprawdzi:

 • czy wysokość czynszu jest uzasadniona dla twojego domu
 • czy twój dom spełnia warunki mieszkaniowe dla twojej rodziny pod względem wielkości
 • czy wysokość czynszu jest uzasadniona w twoim miejscu zamieszkania.

Jeżeli czynsz, który jest opłacany jest mniejszy niż tygodniowa rata  Local Allowance to możesz zachować £15 różnicy.


Zmiany stawek Housing Benefit obowiązujących od 1 kwietnia 2011

Stawki za Local Housing Allowance zostały obniżone w całym kraju.

1. Kwota  £15 nadwyżki tygodniowej zostaje całkowicie usunięta.

2. Limity zasiłku mieszkaniowego nie będą przekraczały:

 

 • £ 250 tygodniowo na nieruchomości z jedną sypialnią ( również  dla wspólnych mieszkań)
 • £ 290 tygodniowo na nieruchomości  z dwoma sypialniami
 • £ 340 tygodniowo na nieruchomości z trzema sypialniami
 • £ 400 tygodniowo na nieruchomości z czterema sypialniami

3. Maksymalna wysokość zasiłku mieszkaniowego będzie  ograniczona do stawki za nieruchomość z czterema sypialniami.


Co wlicza się do Housing benefit?

Opłaty, które HB obejmuje to:

 • czynsz za zakwaterowanie
 • opłaty na  usługi dotyczące : windy, pralni, placu zabaw

Opłaty wliczone do czynszu których HB nie obejmuje to:

 • oplaty za wodę
 • oplaty za ogrzewanie, ciepłą wodę, oświetlenie,
 • płatności w odniesieniu do żywności, paliw, wyżywienia ,
 • pensjonatów i schronisk


Jak Housing Benefit jest wypłacany?

Jeśli wynajmujesz od mieszkanie komunalne to kwota HB jest wypłacana bezpośrednio na pokrycie czynszu. W innym wypadku płatność będzie przychodziła czekiem lub na rachunek bankowy lub na konto spółdzielni mieszkaniowej.


Korzyści z otrzymywania Housing Benefit

Jeśli szukasz pracy możesz ubiegać się o Housing Benefit i Council Tax Benefit, zatem możesz otrzymać pakiet wniosków do wypełnienia:

 • Employment i Suppot Allowance
 • Income Support
 • Jobseeker’s Allowance

Housing Benefit nie wpływa na otrzymywanie innych zasiłków, które otrzymujesz.

Można ubiegać się o Housing Benefit i Council Tax Benefit (wraz z drugą osobą dorosłą) z pakietem wniosku do Pension Credit.


Co zrobić, gdy twoja sytuacja ulegnie zmianie?

Należy powiadomić władze lokalne jeśli:

 • twoje dzieci opuszcza szkołę lub wychodzi z domu
 • domownik opuszcza twój dom lub  wprowadza się nowy
 • pojawią się zmiany w dochodach, twoich w oszczędnościach i pozostałych inwestycjach
 • w przypadku  zmiany w wysokości czynszu
 • w wypadku przeprowadzki
 • jeśli twój partner będzie z dala od domu przez ponad miesiąc

Masz obowiązek zgłoszenia zmian okoliczności. W przeciwnym razie twoje działanie może  być postrzegane jako nadużycie finansowe i grozić utratą benefitu.


Inne zmiany dotyczące przyznawania Housing Benefit obowiązujące od kwietnia 2011 do kwietnia 2014

Potrącenia  od Housing Benefit będą stopniowo zwiększane, jeśli osoba będąca we wspólnym gospodarstwie domowym (np. dorosłe dziecko) nie będzie objęta  do przyznania tego zasiłku.

 

Zmiany od stycznia 2012 w Housing Benefit

Wspólne stawki zakwaterowania stosuje się obecnie do osoby samotnej poniżej 25 lat wynajmującej mieszkanie od prywatnego właściciela. Zasada ta będzie teraz dotyczyła osób w wieku poniżej 35 lat. Oznacza to, że samotne osoby poniżej 35 lat nie będą otrzymywać zasiłku mieszkaniowego w parciu o nieruchomość z jedną sypialnią zamieszkaną przez siebie.

 

Zmiany w kwietniu 2013 w Housing Benefit

Przyznawanie Housing Benefit będzie ograniczone dla osób, które żyją w nieruchomości większej niż wielkość gospodarstwa domowego. Będzie to dotyczyło osób wynajmujących od ‘social landlord’.

 

Roczny wzrost płatności

Stawki Local Housing Allowance będą naliczane zgodnie z Consumer Price Index, który jest wyznacznikiem średnich zmian cen i usług konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii.