Co to jest i jak otrzymać Tax Credit – Benefity w UK

Co to jest Tax Credits?

Tax Credits są dodatkami pieniężnymi, które można otrzymać od rzadu. Nie podlegają opodatkowaniu. Wielkość tego dodatku zależy od bieżącej sytuacji osób, ich rodzin i dochodów ( przed opodatkowaniem i NI)  roku podatkowego, który kończy się do 5 kwietnia bielącego roku.

W skład Tax Credits wchodzą dwa podatki: Working Tax Credit i Child Tax Credit.


Kto może otrzymać Tax Credits?

Do otrzymania Tax Credits kwalifikują się rodziny z dziećmi jak i bez dzieci oraz osoby pracujące. Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności oraz całkowitego dochodu. Im wyższy dochód, tym mniejszy Tax Credits  można uzyskać.

Jeśli ty lub twój partner  jest niepełnosprawny i zwykle pracuje 16 lub więcej godzin w tygodniu, może  uzyskać dodatkowe Working Tax Credit.


Jakiego rodzaju Tax Credits można dostać?

Working Tax Credit

Jeśli pracujesz i masz niskie dochody możesz starać się o Working Tax Credit. Osoba pracująca na własny rachunek (self employed) może również ubiegać się o Working Tax Credit.

Jeśli nie masz dzieci, musisz pracować w następujących godzinach:

 • Jesteś w wieku 25 lat – co najmniej 30 godzin tygodniowo
 • Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i masz 16 lat – co najmniej 16 godzin tygodniowo
 • Jeśli ty lub twój partner jest w wieku 50 lat i więcej i zamierzasz wrócić  do pracy oraz pobierałeś  Income Support lub Jobseeker’s Allowance –  co najmniej 16 godzin tygodniowo

Jeśli masz dzieci musisz mieć 16 lat i więcej oraz pracować co najmniej 16 godzin tygodniowo.

Child Tax Credit

Child Tax Credit dostanie osoba, która jest odpowiedzialna za  co najmniej jedno dziecko  lub inną młodą osobę mieszkająca razem z nią. Oznacza to, że o Child Tax Credit można starać się:

 • na nowe dziecko
 • na każde dziecko, które mieszka z tobą do dnia 31 sierpnia po 16 urodzinach
 • dzieci do lat 20, jeśli uczą się w pełnym wymiarze godzin lub uczestniczą w szkoleniach

Jeśli dziecko mieszka poza granicami Wielkiej Brytanii

Możesz ubiegać się o ulgi podatkowe dla Twojego dziecka, jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii i spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • pochodzisz z kraju,European Economic Area (EEA)  i pracujesz  lub aktywnie poszukujesz pracy w Wielkiej Brytanii
 • dziecko mieszka z tobą, ale od pewnego czasu spędza czas za granicą, na przykład, ucząc się w innych częściach świata i wraca do domu w okresie ferii szkolnych


Jak ubiegać się o Tax Credits?

Jeśli żyjesz w związku małżeńskim lub partnerskim musisz złożyć wspólny wniosek. W innym przypadku składasz osobny wniosek.


Kto otrzymuje płatności Tax Credit?

Jeżeli obydwoje z małżonków lub partnerzy kwalifikują się do Working Tax Credit należy zdecydować który dostanie płatności.

Jeżeli jesteś w związku małżeńskim lub z partnerem i  kwalifikujecie się do otrzymania Child Tax Credit, to należy wybrać  głównego opiekuna dzieci i jemu będą wypłacane pieniądze.

Pieniądze wypłacane są przez Tax Credits Office na konto bankowe, Post Office®  lub  National Savings Account co tydzień  lub co 4 tygodnie.

Ile można dostać?

Płatności  zależą od dochodów. Im niższy dochód, tym więcej ulg podatkowych można dostać.

Kwota Tax Credit zależy:

 • Od ilości dzieci, którymi się opiekujesz
 • Czy mieszkasz sam, czy z partnerem
 • Ile godzin pracujesz
 • Czy płacisz za opiekę nad dziećmi
 • Czy dziecko jest niepełnosprawne
 • Czy masz 50 lat i więcej oraz  inne benefity


Jakie są limity dochodów do uzyskania Tax Credits?

Ogólna zasada obowiązuje od 06 kwietnia 2011:

 • Jeśli masz dzieci to limit dochodu stanowi kwota £41.000
 • Jeśli jesteś osobą samotną  bez dzieci to limit dochodu stanowi kwota £ 13,000 od
 • Jeśli żyjesz z partnerem bez  dzieci to limit dochodu stanowi kwota £ 18.000

W pewnych przypadkach limit dochodu może być zwiększony, ponieważ zależy on od indywidualnych warunków rodziny. Należy  złożyć wniosek do rozpatrzenia, aby uzyskać jednoznaczną odpowiedź w konkretnym przypadku.


Odnawianie ulg podatkowych

Każdego roku w kwietniu, maju lub w czerwcu Tax Credit Office poprosi pisemnie o potwierdzenie sytuacji osobistej i  dochodów otrzymanych w roku, który się zakończył. Odnowienie jest potrzebne aby upewnić się, że płatności były naliczone prawidłowo oraz pozwala na oszacowaniu płatności na następny rok. Czasami Tax Credit Office naliczył za dużo lub za mało i w takim przypadku musi dokonać korekty.

Termin do odnowienia Tax credit jest do 31 lipca.

Zmiany w życiu i w pracy

Jeśli sytuacja rodziny ulegnie zmianie, ma to wpływ na ilość wypłacanych pieniędzy. Należy natychmiast głosić  wszystkie zmiany do Tax Credit Office.