Podatek na niepieniężne świadczenia od pracodawcy w UK-Tax and Insurance na company benefit

Od świadczeń  niepieniężnych  pracodawcy trzeba zapłacić  podatek.

Benefity podlegające opodatkowaniu to:

 • Company cars and van
 • Paliwo do samochodu
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Living accomodation
 • Pożyczki o niskim oprocentowaniu


Samochody firmowe

Jeżeli pracodawca dostarcza pracownikowi samochód to pracownik powinien zapłacić podatek od tego świadczenia. Wysokości tego podatku zależy od ceny samochodu wraz z akcesoriami, emisji CO2, i rodzaju używanego paliwa. Wartość  ta ulegnie zmianie, jeśli samochód jest używany w niepełnym roku, kiedy pracownik zapłacił ‘capital contribution’ lub dokonał płatności  dla pracodawcy za jego prywatny użytek.

Osobny podatek płaci się w przypadku kiedy pracodawca dostarcza paliwa na prywatne podróże.

Pożyczki na niskie stopy procentowe

Być  może trzeba będzie zapłacić podatek, jeżeli pracodawca pożyczy pracownikowi więcej niż £ 5000 bez odsetek i opłat ( lub mniej niż oficjalna stopa odsetek od kredytu). Wartość, jaką trzeba będzie  zapłacić w formie podatku to  różnica pomiędzy odsetkami, aktualnie  płaconymi  przez pracownika   i odsetkami, które mógłby  zapłacić  ( jako  oficjalną stope) od kredytu.

Nie trzeba płacić podatku od nieoprocentowanych lub niskooprocentowanych korzyści i pożyczek jeśli całkowita wartość pożyczek udzielonych w roku nie przekracza £ 5000.

Living accomodation

Jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi mieszkanie  to  od tej czynności trzeba zapłacić podatek. Jego wysokość  zależy  od tego, czy  koszty zakwaterowania przewyższają  £ 75.000.

Ubezpieczenie medyczne

Jeśli pracodawca płaci za ubezpieczenie zdrowotne to trzeba zapłacić podatek w wysokości (najczęściej)kosztów składek ubezpieczeniowych.

Nie trzeba płacić podatku dotyczące ubezpieczenia, które pokrywa leczenie podczas pracy za granicą.

Tax free benefit – Wolne od podatku świadczenia

Wolne od podatku świadczenia obejmują:

 • Posiłki pracowników w stołówce – tak długo kiedy posiłek nie staje się częścią wynagrodzenia lub stanowi wynegocjowanej korzyści  dla pracownika
 • Gorące napoje i woda w miejscu pracy
 • Telefon komórkowy dla pracownika a nie członka rodziny
 • Parking w miejscu  pracy
 • Christmas party
 • Opieka nad dziećmi

Kiedy należy płacić National Isurance contribution od niepieniężnych świadczeń pracownika (benefitu)?

Zwykle pracodawca płaci Class 1A National Insurance contribution na niepieniężne świadczenia, które dostarcza pracownikowi i pracownik nie musi już opłacać tych składek.

Istnieją jednak przypadki, gdzie świadczenia otrzymane od pracodawcy traktowane są jak normalne zarobki i dlatego od tych świadczeń pracownik powinien zapłacić Class 1 National Insurance contribution. W tych przypadkach świadczenia są w formie gotówki lub mogą być zamienione na gotówkę albo bony pieniężne (cash voucher).

Jak płacony jest podatek (Tax)?

Pracownik i pracodawca muszą poinformować urząd skarbowy o wszelkich korzyściach, które mogą uzyskać.  Należy wymienić  benefity na swoim Self Assessment tax return. Pracodawca wypełnia P11D koszty wypłat świadczeń lub  płatności  kosztów P9D oraz dochody od których podatek nie może być potrącony. Urząd skarbowy może wysłać stosowny  tax code w celu ściągnięcia  podatku należnego.

Trzeba  zachować dane dotyczące szczegółów świadczeń, które otrzymanych od pracodawcy (P11D lub P9D) przez dwa lata po roku podatkowym i użyć ich do wypełnienia zeznania podatkowego.

Podatek na niepieniężne świadczenia od pracodawcy w UK: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej (Wielkiej Brytanii).